Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, May 19, 2009

Selamat Hari Guru

Selamat hari guru diucapkan pada para guru Malaysia yang telah melaksanakan tanggungjawab dalam mendidik generasi ummah. Tahniah dan syabas jua buat kalian di atas kesungguhan dan kesabaran dalam mendokong visi dan misi murni penyampaian ilmu.

Tema hari guru ke-38 “Guru Pembina Negara Bangsa” menyerlahkan agenda membina tamadun negara adalah melalui proses pendidikan yang menjadi nadi profesyen perguruan.

Cabaran guru masa kini adalah berhadapan dengan masalah kebejatan sosial masyarakat yang bermula dari institusi keluarga yang rosak. Apabila institusi keluarga sejahtera gagal dibentuk, maka pembinaan individu manusia juga menjadi tidak seimbang. Ini mengakibatkan guru-guru terpaksa terlebih dulu perlu menangani “masalah sikap” para pelajar sebelum meneruskan proses penyampaian ilmu dengan pelbagai medium dan kaedah yang bersesuaian.

Selain itu proses membentuk daya tahan dan membangunkan sistem imuniti melalui aspek penerapan “akidah” dan kefahaman terhadap agama serta akhlak merupakan cabaran para guru. Ini adalah kerana dunia ledakan maklumat tanpa sempadan seringkali membuka ruang dan peluang untuk anasir-anasir negatif.

Guru-guru dengan wibawa yang tersendiri mampu melatih pelajar dalam mewujudkan daya saing yang ampuh bagi mendepani segala anasir dan unsur-unsur negatif yang berleluasa. Segala cabaran kehidupan yang dipengaruhi aspek teknologi serta pengembangan ilmu pada hakikatnya akan mendatangkan kesan positif secara menyeluruh sekiranya pengarahan dan halatuju adalah berdasarkan konsep yang telus.

Sebagaimana Allah s.w.t menukilkan dalam surah al-‘Asr:

“Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar”

Sekali lagi ucapan penghargaan kepada para guru Malaysia di atas segala komitmen membentuk jatidiri masyarakat Malaysia. Anjakan paradigma terhadap peranan mendidik masyarakat perlu dijadikan satu agenda pelaksanaan yang menyeluruh kepada semua warga Malaysia, agar agenda “mendidik anak bangsa” tidak hanya diletakkan di bahu para guru semata-mata.

NURIDAH MOHD SALLEH
Ketua DMPP

No comments: