Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, May 20, 2010

MUSLIMAT PAS : IKON WANITA KOTARAYA

Tema Muktamar Dewan Muslimat PAS Wilayah Persekutuan yang ke 27 berlangsung pada Ahad 16 Mei 2010 ialah “Muslimat PAS : Ikon Wanita Kotaraya”

Apakah maksud “ikon”? Apa yang diharapkan disini, ikon bermaksud tokoh, dicontohi, diikuti dalam segala hal. Ianya bermaksud DMPWP berhasrat agar ahli-ahli muslimat PAS khususnya di Wilayah Persekutuan menjadi contoh teladan kepada wanita-wanita dalam semua aspek kehidupan. Inilah antara hasrat besar DMPWP sepanjang sesi ini.

Melihat kepada keputusan pilihan raya yang lalu di Wilayah Persekutuan, tema ini telah hampir menjadi kenyataan. Ini kerana daripada 13 kerusi parlimen yang ditandingi oleh Pakatan Rakyat, 10 kerusi telah dapat ditawan oleh PR dan 3 daripadanya dimenangi oleh calon-calon wanita. Antara salah satu sebab kemenangan ini yang tidak boleh dinafikan ialah sumbangan tenaga muslimat yang bersungguh-sungguh dan berterusan.

Muslimat tidak ketinggalan dalam apa-apa program sekalipun. Mahupun program besar yang melibatkan para peserta berdepan dengan tindakan dari anggota polis yang terkenal tidak memihak kepada rakyat awam.

Untuk benar-benar menjadi ikon, muslimat mestilah punya garis panduan yang tidak boleh lari daripada panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Panduan tersebut tentunya merujuk kepada al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW.

Muslimat sebagai ikon berbeza dengan wanita-wanita lain dianggap sebagai ikon. Ini kerana para muslimat mestilah benar-benar dapat menyelamatkan, mensejahtera dan membahagiakan dirinya dan wanita-wanita mencontohinya di dunia dan di akhirat.

Oleh itu muslimat mestilah merujuk kepada pengiktirafan Allah SWT terhadap manusia-manusia contoh sebagaimana yang telah disebut oleh Allah SWT di dalam surah popular al-Fatihah, ayat: 6-7 yang bermaksud:

“Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus;
iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ke atas mereka”

Untuk memahami siapakah orang-orang yang dikatogerikan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang telah mendapat nikmatNya, kita melihat pula firman seterusnya di dalam surah an-Nisa, ayat: 69 yang bermaksud:

“Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka merekalah akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah, iaitu para Nabi-Nabi, Siddiqin (orang-orang yang benar imannya zahir dan batin), orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman baik.”

Berdasarkan maksud ayat di atas, fahamlah kita bahawa mereka yang diiktiraf mendapat nikmat Allah SWT ternyata terdiri daripada 4 golongan saja. Iaitu para Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Solihin. Inilah 4 golongan manusia yang mesti menjadi contoh teladan kepada muslimat agar mereka benar-benar menjadi ikon yang menyelamatkan dan menyejukkan pandangan mata terhadap wanita-wanita yang lain.

Marilah kita hurai secara ringkas keempat-empat golongan ikon yang diiktiraf oleh Allah SWT ini. Muslimat PAS yang menjadi ikon kesejahteraan hidup ini perlu mengambil golongan ini sebagai ikutan kehidupan seharian.

Pertama: para Nabi-Nabi

Nabi-Nabi adalah manusia biasa tetapi istimewanya mereka dilantik oleh Allah SWT. Mereka diutuskan untuk mengajak, mengajar, mendidik, memandu manusia ke jalan yang diredai Allah SWT. FirmanNya di dalam surah ali-Imran, ayat: 161 yang brmaksud:

“Dan tidaklah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat.”

FirmanNya lagi di dalam surah al-Anbia, ayat: 25 yang bermaksud:

“Dan kami tidak utuskan sebelummu (wahai Muhammad) seorang Rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, oleh itu beribadatlah kepadaKu.”

Kedua: as-Siddiqin (orang-orang yang benar imannya)

Contoh insan yang dinobatkan sebagai as-Siddiqin ialah Saidina Abu Bakar as-Siddiq, seorang sahabat Rasulullah SAW dan khalifah pertama yang tersohor. Beliau adalah seorang ikon, seorang hamba Allah yang cemerlang dalam semua aspek kehidupannya.

Allah SWT menceritakan ciri-ciri orang-orang as-siddiqin di dalam al-Quran pada surah al-Hujurat, ayat: 15 yang bermaksud:

“Adapun orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang as-siddiqun.”

Ketiga: as-Syuhada (orang-orang yang mati syahid di jalan Allah)

As-Syuhada adalah orang-orang yang mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah SWT. Allah amat menghargai golongan yang mati syahid di dalam perjuangan menegakkan Islam, seperti firmanNya pada surah at-Taubah, ayat: 111 yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh syurga (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah. Maka (antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (kitab-kitab) Tuarat, Injil dan al-Quran dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar.”

Keempat: as-Solihin (orang-orang yang soleh)

Siapakah golongan yang keempat ini? Apakah ciri-ciri orang-orang yang soleh? Al-Quranul karim tidak melupakan untuk menjelaskan ciri-ciri atau sifat-sifat golongan keempat yang diredai Allah ini pada surah ali-Imran, ayat: 113 – 114 yang bermaksud:

“Ahli-ahli kitab tidaklah sama, diantaranya ada golongan (yang telah memeluk Islam) dan (tetap berpegang kepada agama Allah yang benar), mereka membaca ayat-ayat Allah dan pada waktu malam mereka kerjakan sembahyang (tahajjud)."

"Mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran dan mereka bersegera melakukan kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang soleh.”

Kesimpulan

Berdasarkan pada ayat-ayat Allah terhadap kempat-empat golongan yang telah berjaya menguasai dunia ini dan menjadi ikutan kepada manusia yang lain.

Maka muslimat sebagai ikon mestilah mempunyai ciri-ciri berikut:

i. Taat kepada Allah dan Rasul dalam semua urusan.
ii. Akhlak terpuji kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
iii. Berani kerana benar.
iv. Tidak ragu-ragu terhadap ajaran Islam dan sanggup mati untuk Islam.
v. Berilmu dan mengajarkan ilmunya.
vi. Berjuang bersungguh-sungguh dengan harta benda dan jiwa raga di jalan Allah.
vii. Banyak membaca al-Quran dan solat tahajjud di waktu malam.
viii. Meyakini kehidupan akhirat dan bersedia untuk menghadapinya.
ix. Melaksanakan amar makruf nahi mungkar.
x. Bersegera dalam melakukan kebajikan.

Sebagai ikon kesejahteraan, keadilan, kebijaksanaan, keberanian, kesantunan, muslimat perlu mendidik diri dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh al-Quran secara isitiqamah. Di atas usaha-usaha yang isitiqamah itu barulah para muslimat dapat mencapai martabat ikon dan kejayaan di dunia dan akhirat yang diidam-idamkan.

Nuridah Mohd Salleh
Taman Melewar, Kuala Lumpur
20 Mei 2010.

No comments: