Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, May 28, 2010

PENDIDIK PENCETUS TRANSFORMASI MODAL INSAN

Alhamdulillah terlebih dulu marilah sama-sama kita mengucapkan syukur ke hadhrat Allah SWT kerana dengan izinNya jua dapat kita berkumpul bagi menjayakan majlis “Jasamu dikenang” ini.

Kepada pihak pelaksana program iaitu Lajnah Pendidikan Dewan Muslimat PAS Pusat dengan kerjasama Dewan Muslimat PAS Negeri Johor, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas usaha-usaha yang telah dijalankan ini.

Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala usaha ini dan mengiranya sebagai amal soleh yang akan membahagiakan kehidupan kita semua di dunia dan akhirat.

Kepada warga guru yang merupakan pendidik anak bangsa yang diraikan, saya rasa belumlah terlambat untuk saya mengucapkan “Selamat Hari Guru”. Berbahagialah para guru sekelian kerana mewarisi tugas yang sebenarnya telah terlebih dulu dilaksanakan oleh Allah SWT sendiri. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat dan para nabi melaksanakan tugas murni mengajar dan mendidik ini.

Kenyataan ini dapat kita lihat daripada firman Allah SWT pada surah al-Baqarah: ayat 31 yang bermaksud:

“Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman; “Sebutkanlah kepadaKu nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”.

Berdasarkan ayat tersebut ianya menjelaskan kepada kita bahawa tugas mengajar ini telah terlebih dulu dilakukan oleh Allah SWT, Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah SWT telah mengajar nabi Adam a.s. nama-nama benda semasa baginda berada di syurga untuk melayakkannya menjadi khalifah di muka bumi ini.

Begitu juga seterusnya Allah SWT telah memerintahkan malaikat Jibrail a.s. mengajar Rasulullah s.a.w. membaca dengan wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda. Kenyataan ini dapat kita perhatikan pada surah al-‘Alaq: ayat 1 yang bermaksud:

“Bacalah dengan nama tuhanmu yang menciptakan”.

Justeru itu dengan perlantikan nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasul, Baginda dipertanggungjawabkan pula menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidkan Islam kepada umatnya. Sebagai langkah permulaan, Baginda telah memperkenalkan pembacaan al-Quran dan asas-asas agama disamping pelajaran tulis-menulis dan membaca.

Demikianlah hebatnya sejarah profesyen perguruan atau pendidikan ini. Ia bermula dari tempat kesejahteraan dan kenikmatan iaitu syurga Allah SWT.

Oleh itu para guru sendirilah yang mesti terlebih dulu menghargai dan menghormati profesyen ini dengan menunaikan warisan ini secara sepenuh hati. Seharusnyalah juga para guru menjiwainya terlebih dulu menerusi tingkah laku dan cara hidup yang berkualiti.

Pesanan Atbah bin Abi Suffian kepada Abdul Samad, guru kepada anaknya; iaitu:

“Sebelum engkau mendidik anakku hendaklah kamu mendidik dirimu, kerana mereka akan mengikut gerak-geri dan tingkah-lakumu. Baik atau buruk tindak-tandukmu akan menjadi ikutan dan teladan kepada mereka.”

Sehubungan itu para pendidik patutlah melengkapkan diri masing-masing dengan akhlak dan tingkah-laku yang baik, kerana mereka akan menjadi ikutan terutamanya kepada murid-murid dan juga orang ramai.

Dengarlah pula kata-kata Abu Zuib al-Aswad al-Duali, pendita Arab dengan madahnya:

Wahai para guru,
Pendidik manusia,
Ingatlah,
Kamu seorang pendidik.

Kalau memberi penawar kepada yang sakit,
Apakah patut kamu sendiri yang sakit?
Sebagai pembentuk akal kami,
Tidak mungkin kamu sendiri tidak terbaik.

Mulakanlah dengan dirimu,
Membasmi segala kesesatan.
Jika kamu basmikan demikian,
Kamu seorang yang bijak,
Akan berguna nasihatmu,
Dan menjadi ikutan.

Dengan nasihatmu akan berjaya pengajaran,
Jangan melarang sesuatu yang kamu sendiri lakukan.
Maka malulah padahnya.

Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekelian;

Dalam dunia sekarang yang akhlak umat sedang sakit tenat, gejala sosial bermaharajalela, keruntuhan moral terutamanya dikalangan remaja berleluasa, maka tanggungjawab dan amanah pendidik menjadi semakin mencabar.

Sesungguhnya tugas guru atau pendidik akan sentiasa diteropong oleh massa. Amat mudahlah untuk menunding jari kepada para pendidik terhadap kebejatan yang berlaku. Persepsi ini terjadi kerana para pendidik telah dianggap dan dinobatkan sebagai pencetus dan perintis jalan bagi menyingkap tabir kejahilan umat.

Dalam menangani persepi serong ini, tidaklah guru atau pendidik saja yang harus dipersalahkan kerana tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat adalah tanggungjawab bersama semua terlibat, termasuk ibu-bapa dan terutamanya pemerintah.

Namun saya mengharapkan guru atau pendidik akan menjadikan harapan tinggi masyarakat ini sebagai pemangkin untuk bersungguh-sungguh memberikan sumbangan dalam membentuk dan mendidik umat berpandukan ilmu yang telah digarap bagi membina semula akhlak dan intregiti masyarakat yang sedang tenat diserang oleh budaya yang mungkar kini.

Oleh itu bagi mencapai hasrat tersebut guru-guru perlulah memiliki sifat keperibadian yang unggul serta ketokohan dan perawakan yang sempurna. Antara sifat-sifat yang perlu ada pada para guru atau pendidik, ialah;

i. Memiliki ilmu dan kaedah pengajaran.

Amatlah penting bagi seseorang pendidik selain menguasai pelajaran yang diajar, ia juga memiliki berbagai ilmu yang lain; seperti ilmu psikologi, sejarah dan lain-lain. Pendidik bukan saja merupakan pengajar dan pemimpin tetapi ia juga menjadi tempat rujuk para pelajarnya dalam menyelesaikan sebarang persoalan dan kemusykilan hidup mereka.

Pendidik juga perlu mempunyai kebijaksanaan bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang berkesan. Pendidik yang kreatif akan mencuba berbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajarnya.

ii. Ketokohan dan keperibadian mulia.

Pendidik mewarisi karier mulia dari para nabi a.s., maka sudah semestinya akhlak mulia yang dipamirkan menjadi hiasan diri. Mereka juga semestinya berpegang teguh kepada ilmu yang dimiliki dan mengambil semangat daripada contoh teladan para nabi a.s.

Pendidik mestilah yakin bahawa peranan yang mereka jalankan adalah satu ibadah. Amal ibadah yang dilakukan secara isitiqamah atau konsisten akan melahirkan para pendidik yang teguh dalam pendirian dan memegang prinsip-prinsip kebenaran.

Ketokohan dan keperibadian yang mulia ini akan menjadikan para pendidik dihormati dan digeruni. Kata-kata mereka akan dipatuhi dan pandangannya akan menjadi pegangan hidup para pelajarnya. Amatlah sukar jika pendidik hanya berkata tetapi tidak mengotakan kata-katanya. Firman Allah SWT pada surah al-Baqarah: ayat 44, yang bermaksud:

“Mengapa kamu menyuruh orang lain membuat kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, pada hal kamu membaca al-Kitab (al-Quran), maka tidaklah kamu berfikir?”

iii. Memberi ilmu semata-mata kerana Allah SWT.

Secara umum belajar dan mengajar adalah tanggungjawab yang difardhukan ke atas umat Islam. Tugas menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan bagi agama Allah SWT serta membentuk keperibadian umat yang berwibawa adalah tuntutan yang diwajibkan kepada para ilmuan Islam. Tuntutan ini dilaksanakan secara sukarela walaupun dijanjikan pahala oleh Allah SWT di hari akhirat.

Tradisi sukarelawan inilah yang telah diwarisi daripada baginda Rasulullah s.a.w. serta diteladani oleh para sahabat baginda, para tabi’ tabiin dan para ulama silam dari satu generasi kepada satu generasi lainnya bertali arus hingga kini.

Menyampaikan ilmu secara sukarela dan ikhlas semata-mata mengharapkan keredhaan Allah SWT merupakan satu jihad yang paling tinggi disisi Islam. Namun menerima upah atau gaji tidaklah menghalang seseorang dari mencapai tahap taqwa selagi yang dilakukannya kerana Allah SWT juga untuk memenuhi perbelanjaan hidup yang sederhana.

iv. Kebijaksanaan dan kematangan.

Kebijaksanaan dan kematangan para pendidik adalah penting dalam mengendalikan karenah pelajar-pelajarnya. Pendidik perlu mengenali pelajar dari segi keperibadian dan latar belakang keluarga mereka. Pendidik juga perlu mengenal sifat-sifat pelajar dari sudut fizikal dan cuba menyelami perasaannya.

Jelasnya dengan kata lain pendidik perlu mendampingi pelajarnya dengan lebih dekat dan lebih mesra. Natijah dari usaha-usaha ini pengajaran dan pembelajaran akan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Bagi pendidik yang bijaksana dan matang antara perkara utama yang ditekankan adalah mereka mengenali pelajar-pelajarnya, seperti sabda Rasullah s.a.w yang bermaksud:

“Bercakaplah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal mereka.”

Di atas kesungguhan para pendidik ini disemua peringkat akan benar-benar dapat merealisasikan hasrat “Pendidik pencetus transformasi modal insan” insya-Allah.

Mudah-mudahan iktibar daripada firman Allah SWT pada surah al-Israa’: ayat 7 ini akan menjadi sumber motivasi dan dorongan bagi para pendidik; ayat yang bermaksud:

“Jika kamu berbuat kebajikan faedahnya untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan maka kesan buruknya berbalik kepada diri kamu juga”.

Sekian, apa-apa yang baik ianya datang dari Allah SWT dan sebarang kekurangan dan kelemahan adalah dari diri ini yang kerdil, Wallahu ‘Alam.

Teruskan perjuangan, buat pendidik yang berjasa, budimu dikenang sepanjang masa.


Nuridah Mohd Salleh
Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat
Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim.
28 Mei 2010.

No comments: