Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, May 8, 2012

Tawaran Buku Jingga


TAWARAN BUKU JINGGA – PAKATAN RAKYAT


1. Apakah itu Buku Jingga?

        i.            Buku Jingga adalah sebuah buku yang menerangkan dasar-dasar Pakatan Rakyat dalam keseluruhan aspek pentadbiran negara yang melibatkan reformasi politik, ekonomi dan sosial.

      ii.            Ia turut memuatkan program 100 hari Pakatan Rakyat, apabila mendapat mandat rakyat memerintah negara kita ini.

    iii.            Ia juga adalah suatu pernyataan gambaran yang jelas bagaimana kerajaan Pakatan Rakyat akan mengubah landskap kehidupan seluruh rakyat Malaysia.


2. Apakah rasionalnya tawaran Buku Jingga?

        i.            Ia adalah satu kesepakatan lanjutan daripada permuafakatan yang telah dimeterai bersama oleh Pakatan Rakyat melalui Dasar Bersama yang diangkat oleh perwakilan-perwakilan dari PAS, PKR dan DAP dalam tahun 2009 pada Konvensyen Pakatan Rakyat yang pertama. Dasar Bersama ini mempertegaskan sebuah piagam yang mengikat ketiga-tiga parti di dalam komponen Pakatan Rakyat kepada dasar-dasar perjuangan yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, contohnya menjulang Perkara 153 mempertahankan institusi Raja Berpelembagaan dan Perkara 152 bagi memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

      ii.            Dasar Bersama ini merupakan sebuah kerangka utama perjuangan Pakatan Rakyat, tetapi perlu diterjemahkan kepada program-program yang dilaksanakan secara praktikal untuk merealisasikan matlamatnya. Bagi menghuraikan sejelas-jelasnya bentuk program-program pelaksanaan ini, Buku Jingga diterbitkan untuk menggariskan semua langkah-langkah yang akan diambil bagi melaksanakan reformasi politik, ekonomi dan sosial tersebut.

    iii.            Secara politiknya ia adalah jawapan yang akan menutup dakwaan UMNO Barisan Nasional bahawa Pakatan Rakyat hanya pandai membangkang saja tanpa mempunyai perancangan dan program pelaksanaan untuk mentadbir kerajaan Persekutuan. Apa yang jelas bahawa dengan kehadiran Buku Jingga menyebabkan UMNO Barisan Nasional menjadi “defensive” – mencari helah membela diri – dan terpaksa memberi respon positif terhadap program-program yang akan dilaksanakan dengan meniru dan melaksanakan program yang serupa tetapi masih menjaga kepentingan mereka bukan kepentingan rakyat. Misalnya memansuhkan Akta ISA tetapi menggantikannya dengan dua akta lain yang masih mengekalkan pelaksanaan tahan tanpa bicara.


3. Bagaimanakah pendekatan yang ditegaskan dalam Buku Jingga?

Pertama : Pengurusan Ekonomi.

                       i.            Mewujudkan suasana yang kondusif untuk ekonomi negara berkembang dengan pesat dan pengurusan perniagaan yang produktif serta persaingan sihat terjamin dan adil.

                      ii.            Potensi ekonomi negara tidak tercapai dengan cemerlang akibat pelbagai kebejatan dan kronisme yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional.

                     iii.            Kurangnya dokongan sektor swasta yang hampir dimonopoli oleh kroni-kroni dan pelaburan asing yang mula beralih ke negara-negara jiran disebabkan iklim pelaburan yang tidak menjamin pertumbuhan yang adil kepada mereka.

                      iv.            Asas-asas pentadbiran negara yang kurang meyakinkan dengan gejala rasuah, campurtangan politik dalam kehakiman dan badan-badan penguatkuasaan, ketidak telusan dalam sistem pilihan raya merendahkan daya saing dan tarikan peluang pelaburan di mata antarabangsa serta komuniti dunia perniagaan.

                         v.            Sebuah kerajaan yang dilihat memanipulasi institusi-institusi utama negara sudah tentu akan mengambil sikap sambil lewa dalam mempertahankan hak-hak para peniaga dan pelabur. Malah sangat membimbangkan mereka bahawa undang-undang dan penguatkuasa boleh saja diperkotak-katikan bagi menganiaya mereka serta terpaksa memberi rasuah dalam survival perniagaan yang berterusan.

                       vi.            Bagi menjamin kesejahteraan rakyat ekonomi negara perlu berkembang pesat agar hasil negara meningkat serta peluang pekerjaan yang berkualiti dinikmati oleh rakyat.

                     vii.            Bagi memastikan ekonomi berkembang sihat reformasi politik yang memperbaiki perjalanan institusi-institusi Badan Kehakiman, Polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya amat perlu dilaksanakan dengan jayanya agar dapat menghilangkan kerisauan golongan peniaga dan pelabur.

                   viii.            Justeru itu reformasi ekonomi tidak akan berlaku tanpa didahului dengan reformasi politik. Sedangkan UMNO Barisan Nasional cuba mengaburi mata rakyat dengan pelbagai program transformasi ekonomi dan kononnya transformasi politik bagi mengekalkan status quo dan menjamin survival politik serta kroni-kroni mereka bukan untuk kesejahteraan rakyat.

                       ix.            Justeru itu agenda utama dan janji-janji Pakatan Rakyat yang diperincikan dalam tawaran Buku Jingga adalah bersabit dengan reformasi politik, iaitu memansuhkan ISA (menghapuskan tahanan tanpa bicara), pemulihan dan reformasi Badan Kehakiman, Polis Di Raja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya, serta penubuhan satu Suruhanjaya Di Raja mengenai kemelut warga pendatang asing di Sabah.


Kedua :  Kesejahteraan Rakyat.

        i.            Meringankan bebanan kos sara hidup rakyat dan membantu kesempitan rakyat termiskin.

      ii.            Kos sara hidup yang semakin meningkat menjejaskan kesejahteraan rakyat akibat kegagalan UMNO Barisan Nasional mengawal kenaikan harga barangan keperluan dan perkhidmatan.

    iii.            Kualiti hidup rakyat semakin menurun saban hari disebabkan kenaikan gaji dan upah tahunan yang tidak selari dengan kenaikan harga barangan keperluan dan kos sara hidup.

     iv.            Langkah-langkah drastik perlu diambil bagi menghapuskan semua bentuk penyelewengan sementara usuha-usaha pemulihan ekonomi berjalan dan peningkatan pelaburan asing digiatkan. Semua ini tidak akan tercapai tanpa reformasi politik.

       v.            Langkah-langkah ini terkandung di dalam tawaran Buku Jingga adalah:

a.      Mengambil alih lebuhraya-lebuhraya dengan tujuan menghapuskan tol.
b.      Mengembalikan konsesi air kepada kerajaan negeri-negeri dengan tujuan menurunkan tarif air yang dikenakan kepada rakyat.
c.       Memperkenalkan perkhidmatan WI-FI percuma kepada rakyat di bandar dan separa bandar.
d.      Mengekalkan subsidi bahan api dan keperluan makanan kepada golongan termiskin dengan mengalihkan subsidi koprat kepada subsidi untuk rakyat.


Ketiga :  Meningkatkan Pendapatan Rakyat.

        I.            Meningkatkan pendapatan rakyat dengan mengagihkan kekayaan negara secara sama rata serta mengutamakan rakyat termiskin dan tertindas.

      II.            Langkah-langkah drastik diperlukan bagi memberi tumpuan mengagihkan kekayaan kepada golongan sasar yang memberi kesan besar kepada ekonomi setempat terdiri daripada sektor perkhidmatan awam, peneroka Felda dan golongan termiskin dan tertindas.

    III.            Tiga golongan sasar yang diberikan keutamaan dalam termpoh 100 hari Pakatan Rakyat mentadbir negara ialah:

1.      Golongan pendidik adalah golongan terbesar bagi perkhidmatan awam. Dianggarkan terdapat seramai 520,000 orang termasuk pegawai pendidikan dan pentadbir. Selama ini mereka dilupakan dan tidak dibela walaupun amanah besar diberikan kepada mereka bagi menyediakan sumber manusia terlatih bagi pembangunan negara. Tawaran elaun khas RM500.00 seorang diberikan kepada pendidik dan semua yang terlibat dengan kerjaya perguruan bagi mengangkat martabat perguruan dan seterusnya menarik lebih ramai golongan cerdik pandai menyertai kerjaya perguruan.

2.      Golongan rakyat di negeri-negeri termiskin – Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Ironinya negeri-negeri ini merupakan negeri-negeri yang kaya dengan sumber petroleum dimana hasilnya hampir dibolot oleh kerajaan Persekutuan. Tawaran Pakatan Rakyat menjanjikan royalti petroleum sebanyak 20 peratus secara terus kepada rakyat di negeri-negeri tersebut. Tindakan ini bagi menggiatkan lebih banyak program membasmi kemiskinan dan meningkatkan keupayaan mereka.

3.      Golongan Generasi Kedua dan Ketiga Peneroka Felda – mereka tersisih selama ini akibat usaha-usaha pengkopratan Felda yang tidak langsung memberi tempat kepada mereka. Juga usaha-usaha menggiatkan pembangunan semula dan ransangan ekonomi di kawasan-kawasan rancangan yang selama ini masih ketinggalan. Tawaran Buku Jingga menjanjikan pembukaan tanah-tanah Felda Plantation kepada mereka bagi membolehkan mereka terlibat sama menyumbang kepada arus pembangunan serta mendapatkan sumber yang mampu membantu kesulitan hidup yang mereka hadapi sekarang.


Keempat :  Program 100 Hari Pakatan Rakyat

Pakatan Rakyat akan melaksanakan reformasi menyeluruh dalam semua aspek pengurusan negara, ekonomi, pendidikan dan sebagainya berdasarkan prinsip yang digariskan di dalam Dasar Bersama.

Sebagai permulaan kepada reformasi tersebut, dalam 100 hari kami mendapat mandat rakyat, kami akan melaksanakan program berikut:

  • Mereformasikan institusi-institusi penting negara seperti SPR, SPRM, Pejabat Peguam Negara dan PDRM untuk mengembalikan kewibawaan kepada sistem pentadbiran kerajaan.
  •  Memasuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)
  • Mengarahkan Khazanah Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan lain-lain badan milik kerajaan yang memiliki konsesi lebuhraya untuk menyempurnakan ambil alih aset lebuhraya oleh kerajaan dengan tujuan menghapuskan tol.
  •  Merombak struktur subsidi negara bagi mengurangkan subsidi kepada pihak swasta (seperti subsidi gas sebanyak RM19 billion kepada penjana bebas) dengan memindahkannya bagi menampung perbelanjaan subsidi rakyat.
  • Mengiktiraf peranan dan jasa kakitangan awam dengan mengkaji semula struktur gaji bermula dengan menaikkan imbuhan perguruan sebanyak RM500 sebulan setiap seorang guru sebagai penghargaan guru pendidik bangsa.
  • Menjadikan air sebagai hak rakyat dengan mengembalikan semua konsesi pengurusan air yang diuruskan swasta kepada kerajaan.
  • Menyediakan perkhidmatan internet WI-FI percuma kepada semua rakyat di kawasan bandar dan separa bandar.
  • Membatalkan Felda Plantation bagi tujuan membuka ladang-ladang yang kini diuruskannya kepada generasi kedua dan ketiga Felda.
  • Menaikkan royalti minyak kepada Sabah, Sarawak, Trengganu dan Kelantan kepada 20%
  • Menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyelesaikan kemelut pendatang tanpa izin dan kerakyatan di negeri Sabah.

Kelima : Matematik Buku Jingga.

1.  Janji memansuhkan tol bermula dengan mengambil alih PLUS.

a. Kos :

i.        KWSP dan Khazanah Berhad telah pun memiliki 66% saham PLUS.
ii.      Aset dan operasi PLUS dianggarkan berjumlah RM 23 billion.
iii.    Mengambil alih PLUS hanya perlukan RM 7 – 8 billion.
iv.     Kos menyelenggara tahunan PLUS adalah RM 300 juta.
v.       Kos pengurusan tahunan PLUS adalah RM 300 juta.
vi.     Jumlah kutipan tol PLUS setiap tahun adalah RM 2 billion.
vii.   Jumlah pampasan yang dibayar kerajaan kepada PLUS setiap tahun adalah RM 800 juta.

b. Bagaimana menampung:

i.        Hentikan ketirisan RM 28 billion setahun dan gunakan subsidi gas kepada koprat berjumlah RM 19 billion setahun untuk mengambil alih PLUS.

ii.      Kos menyelenggara dan pengurusan PLUS (yang belum dikurangkan) sekarang berjumlah RM 600 juta adalah lebih rendah dari belanja yang ditanggung kerajaan sebanyak RM 800 juta setiap tahun bagi membayar pampasan.

iii.    Jika kerajaan menyelenggara PLUS tanggungan kewangan masih rendah tetapi baiknya dan kesan terus kepada rakyat dapat menjimatkan RM 2 billion tol yang kini terpaksa dibayar.


2.  Janji imbuhan khas RM 500 seorang setiap bulan kepada guru-guru.

a.  Kos :

i.        Anggaran jumlah keseluruhan guru dan pegawai pendidikan adalah 520,00 orang.

ii.      Kos setiap tahun adalah RM 3.2 billion.

b.  Bagaimana menampung:

i.        Hentikan ketirisan RM 28 billion setahun dan gunakan sebahagian daripada subsidi gas kepada koprat berjumlah RM 19 billion yang telah diselamatkan, sudah lebih dari cukup bagi membayar imbuhan guru setiap tahun.


3. Janji memulangkan konsesi air kepada rakyat.

a. Kos :

i.        Sudahpun dilaksanakan dengan jayanya di Selangor.

ii.      Skim berjaya menampung belanja RM 12 juta setiap bulan disalur terus kepada rakyat dalam bentuk air percuma.

b. Bagaimana menampung:

i.        Ambil contoh pengurusan air oleh kerajaan Selangor.

ii.      Skim dapat menampung RM 12 juta sebulan atau RM 144 juta setahun bagi pembiayaan air percuma kepada rakyat.


4.  Janji melupuskan Felda Plantation dan menawarkan tempat rancangan tanah kepada        
     generasi kedua dan ketiga Felda.

a. Kos :

        I.            Mengagihkan tanah-tanah yang diurus oleh Felda Plantation sekarang kepada mereka.

      II.            Menggunakan aset bukan tanah Felda Plantation untuk menampung kos penyelenggaran dan pengurusan peserta disamping bakinya digunakan untuk pembangunan rancangan tanah.

b.  Bagaimana menampung.

i.        Reformasi pengendalian dan pengurusan tanah-tanah rancangan supaya lebih mesra peneroka tanpa membebankan Felda.

ii.      Mencairkan aset bukan tanah Felda Plantation dan menyusun semula semua aktiviti perniagaan Felda.


U B A H  S E K A R A N G  -  S E L A M A T K A N  M A L A Y S I A

Kertas kerja ini dibentang pada Taklimat Isu Semasa Dewan Muslimat PAS Bagan Serai, Perak pada 5 Mei 2012 - Sabtu jam 10.00 pagi.


No comments: