Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, December 16, 2008

Peranan Penting Muslimat dalam memperkasakan amal jariah

Firman Allah s.w.t ;

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebajikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Bijaksana"

( at – Taubah : ayat 7 1)

Kini PAS berjaya meraih kemenangan di beberapa negeri, atas dasar "tahaluf siasi" kerjasama politik. Maka tanggungjawab mengisi kemenangan ini sudah tentulah dipikul oleh semua. Di dalam konsep bantu-membantu dan sokong-menyokong, Muslimat PAS tidak terlepas dari melaksanakan tanggungjawab mengisi kemenangan ini, Insya-Allah.


Sebagai salah satu sayap kepada PAS, Muslimat PAS mesti dilihat melepasi kepungan pemencilan. Ia hendaklah dilihat sebagai tenaga penting dalam semua bidang kemasyarakatan khususnya dalam menaikkan martabat wanita, meletakkan hak-hak wanita kembali ke tempat asalnya serta membela masyarakat wanita yang ditindas.


Perjuangan suci kita amatlah jauh berbeza dengan perjuangan feminisme barat yang dilihat rencam bersaing hebat dengan kaum lelaki di segenap ruang kehidupan. Peranan Muslimat adalah sebagai pendokong dan pelengkap terhadap agenda besar ketamadunan ummah seperti yang ditunjukkan oleh para sahabiyah dan isteri-isteri baginda Rasulullah s.a.w.

Firman Allah s.w.t.
Maksudnya:

"Wanita itu mempunyai hak-hak, sama seperti juga mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik, dan lelaki mempunyai kelebihan darjat di atas mereka. Dan sesunggunya Allah Maha Mulia lagi Bijaksana.”

( al-Baqarah : ayat 228)


Semestinya sifat-sifat terpuji yang telah dipamerkan oleh para isteri Rasulullah s.a.w menjadi ikutan setiap anggota Dewan Muslimat. Sebagai contoh ;

o Saidatina Khadijah terkenal dengan pengorbanannya yang tinggi kepada perjuangan Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah s.a.w.

o Saidatina Aisyah terkenal dengan kepintarannya memahami agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah s.a.w. serta menjadi pakar rujuk kepada para sahabat.

o Saidatina Zainab pula terkenal dengan sifat penyayang, pemurah dan budiman terutama kepada orang-orang miskin sehingga dia mendapat nama julukan "Ummul Masaakin" (ibu orang-orang miskin).

Malahan kesemua isteri-isteri Rasulullah s.a.w terkenal dengan sifat-sifat mulia, ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah s.wt dan Rasulullah s.a.w. Sifat-sifat mulia ini perlu menjadi contoh teladan kepada para muslimat untuk menyediakan diri sebagai muslimah contoh kepada masyarakat wanita khususnya di Malaysia.

No comments: